مناسب ترین کفش برای روزهای بارداری را بشناسیم

در صورتی که این درد کنترل نشود به مرور به زانو ها و کمر سرایت می کند اگرچه کنترل و پیشگیری تو و درد چندان کار ساده ای نیست و در بهترین شرایطش وزن مادر به دلیل حمل جنین افزایش می یابد راارهایی برای کنترل این وضعیت وجود دارد که یکی از کاربردی ترین آن ها انتخاب کفش مناسب بارداری است حالا که فصل تاان هم نزدیک است و هوا گ می شود بهترین انتخاب ها برای شما استفاده از صندل های جلو باز است انتخاب این کفش ها در فصل های گ از این جهت اهمیت دارد که به خنک ماندن پای شما ک می کند بنابراین اگر شما از آن دست از زنانی هستید که در دوران بارداری با افزایش دمای بدن روبه رو می شوید می توانید از آن بابت آسوده باشید که با پوشیدن صندل بخشی از گای هوا را از خود دور می کنید شاید کتانی ها و کفش های ورزشی انتخاب های دوست داشتنی شما باشند و ترجیح د در دوران بارداری باز هم آنها را استفاده کنید در این صورت توجه داشته باشید پنجه این کفش ها باید کاملا آزاد و جادار باشند و در عین حال کفی مناسب و نی داشته باشند گفتنی است،کفش های کتانی که ویژگی های کفش ورزشی را دارند اما پشت شان باز و پوشیدن شان برای خانم های باردار راحت تر است بهترین گزینه برای کفش های مناسب در این دوران به حساب می آیند

منبع باشگاه خبرنگاران


مناسب ترین کفش برای روزهای بارداری را بشناسیم