جذب سرمایه خصوصی، رقیب جدی عرضه عمومی سهام و اوراق بهادار

، مدیریت شادی در کودکان یکی از شرکت های بزرگ دنیای در زمینهیکیشن های پیام رسان، چند ماه پیش برای افزایش سایه، از فروش سهام خودداری کرد و در عوض، از گروهی از سایه گذاران خواست سکه های این شرکت را خریداری کنند این شرکت برای اجرای پروژه زنگاری شدهخود از این روش استفاده کرد سایه گذاران روی پروژه ای سایه گذاری کردند که هنوز اجرا نشده است آن ها اعات ناچیزی در مورد شرکت مورد نظر داشتند و از ترکیب و تراکنش های مالی نیز اع خاصی در دسترس نبود با این وجود، ۸۱ سایه گذار بزرگ در این اقدام پیش قدم شدند و ۸۵۰ دلار سایه به سرازیر شد نکتهمهم اینکه مراحل بعدی جذب سایه هم در راه هستند این روش جذب سایه که به نام عرضهاولیهسکه هم شناخته می شود، یکی از معدود روش های جدید جذب سایهخصوصی است که های عمومی را تحت تأثیر قرار داده و در حال حاضر، پرطرفدارترین روش افزایش سایه در محسوب می شود پدیده ای که در حال تغییر دادن روش جذب سایه و اجرای عملیات در شرکت ها است جیسون توماس، مدیر تحقیقات شرکت ، در این مورد می گوید سایه های خصوصی در حال تغییر چشم اندازهای مالی و هستند به بیان دیگر رشد سایه های خصوصی، مسیر پیش روی جهانی است در روش جذب سایهخصوصی، اعات کمی در مورد سایهجذب شده و اشخاص و گروه های سایه گذار در دسترس است به همین دلیل اعاتی از اتفاقات در جریان پشت پرده در دست نخواهد بود از طرفی بررسی های وال استریت ژورنال نشان می دهد که این نوع سایه در طول یک دههگذشته بیش از دو برابر رشد داشته و رشد های سهام و اوراق را پشت سر گذاشته است در سال گذشتهمیلادی، حداقل ۲ ۴ تریلیون دلار از طریق سایه گذاری خصوصی در شرکت های یی جذب شده است این رقم، فاصله ای که از سال اهمیت شادی در کودکان ۲۰۱۱ میان این و های عمومی ایجاد شده را افزایش داد طبق آمارهای ارائه شده توسط مؤسسه و همچنین بررسی های وال استریت ژورنال، سایه های عمومی رقم ۲ ۱ تریلیون دلار را به خود اختصاص داده اند در ادامهاین آمارها آمده که خرید خصوصی سهام حدود ۱ ۶ تریلیون دلار از ۲

۴ تریلیون را به خود اختصاص داده اند مقاله های مرتبط چگونه س به بزرگ ترین سایه گذار دنیا تبدیل شد راهی برای اثبات بلوغ و قابل اعتماد بودن شرکتهای سهام خصوصی توسط دو گروه پشتیبانی می شوند شرکت هایی که به دنبال افزایش سایه از روش هایی بدون دردسرهای قانونی هستند؛ و سایه گذارانی که به دنبال افزایش با شانس بیشتر از راه هایی خارج از سهام و اوراق هستند نکتهاصلی این است که به طور حتم، این نوع از جذب سایه به رشد برخی شرکت ها ک زیادی خواهد کرد سایهخصوصی، شجاعت نوآوری را به شرکت ها می دهد آن ها با جذب این نوع از سایه، نیازی به ارائهگزارش های لحظه ای و توضیح تأثیرات نوآوری روی سود سهام داران ندارند به همین دلیل، این نوع از سایه گذاری در ولی به عنوان مبدأ بسیاری از نوآوری های ی، اهمیت بالایی دارد لین کلی، مدیر بخش سایه گذاری عمومی شرکت در این مورد می گوید این سبک از سایه گذاری، به کارآفرینی هرچه بیشتر ک می کند چرا که در این صورت، شرکت ها روش های متعددی برای دستیابی به سایه خواهند داشت از طرفی با رشد سایه گذاری خصوصی، شرایط برای های عمومی دشوارتر می شود آمارها نشان می دهد تعداد شرکت های عمومی در از ۱۹۹۶ تا به نصف رسیده است این آمارها، قانون گذاران یی را با نگرانی های جدی مواجه کرده است آن ها معتقدند با افزایش این سبک سایه گذاری، فرصت های کمتری برای فعالان شادی کودکان را جدی بگیریم ؛ راز کودکان شاد عادی سایه وجود خواهد داشت در و عموم های جهان، شرکت هایی که قصد عرضهعمومی سهام را داشته باشند، باید جزئیات زیادی از روندهای مالی خود را در اختیار سازمان های مربوطه قرار دهند این در حالی است که سایه گذاری خصوصی نیاز به چنین اعاتی ندارد و به شرکت ها اجازه می دهد تا بدون کنترل و رصد شدن، سایهمورد نیاز خود را جذب کنند جذب سایهخصوصی تنها از میان افراد خاص انجام می گیردنکتهقابل توجه در مورد جذب سایه های خصوصی این است که هر کسی اجازهشرکت در این نوع سایه گذاری را ندارد و تنها شرکت ها و سازمان های محدودی می توانند در آن شرکت کنند به بیان دیگر رشد سرسام آور اولیه در برخی استارت ها، تنها برای برخی سایه گذاران مفید خواهد بود البته روش های دیگر جذب سایهخصوصی مانند یا جمع سپاری نیز وجود دارند که در حال ایجاد تغییرات اساسی در سایه هستند آمارها در این بخش از نشان می دهد که در سال گذشتهمیلادی تنها در ، ۲۰ مورد جذب سایهخصوصی انجام شده و بیش از ۴ میلیارد دلار به هر یک از شرکت ها تزریق شده است یکی از مثال های قابل توجه سایه گذاری خصوصی، سایه۹۳ میلیارد دلاری هولدینگ ژنی س در سایه گذاری حوزه بوده است

در مقابل، بزرگترین عرضهعمومی سهام در سال گذشتهمیلادی مربوط به شرکت بود که تنها ۳ ۹ میلیارد دلار سایه جذب کرد نکتهمهم اینکه هنوز سایهزیادی منتظر زمان مناسب برای واریز شدن در این است گزارش ها نشان می دهند دارایی های خصوصی در حال حاضر حدود ۲ ۸ تریلیون دلار هستند و یک تریلیون دلار از آن ها هنوز برای سایه گذاری آماده هستند این حجم از سایهدر انتظار برای ورود به های جوان، ظهور پدیده های به نام استارت های یونیکورن در ولی را توجیه راز کودکان شاد می کند استارت های یونیکورن، شرکت های نوپایی هستند که پس از رسیدن به موفقیت نسبی توسط شرکت های بزرگ بیش از یک میلیارد دلار دری کنند آمارها نشان می دهد تعداد این استارت ها نسبت به سال ۲۰۱۴، ۳ برابر شده است برای مقایسهپدیدهموجود می توان آن را با دو دههپیش و دوران اوج عرضهعمومی سهام مقایسه کرد وقتی سهام آمازون به عنوان یک استارت سه ساله به صورت عمومی عرضه شد، آن به حدود ۶۶۰ دلار رسید فعالان سایه که اقدام به خرید سهام این شرکت کردند، سودی حدود ۹۶ درصد را تجربه کردند برای مقایسه دقت کنید که کل سود شرکت های لیست فورچن ۵۰۰ در دروهمشابه، ۳۶۴ درصد بوده است مثال روشنی از سود سرشار سایه گذاران اولیه در استارت ها استبه عنوان مثالی از سایه گذاری های خصوصی با سود سرسام آور می توان را مثال زد این شرکت ۸ سال پس از تأسیس به صورت عمومی عرضه شد وحدود ۱۰۴ میلیارد دلار کسب کرد در این میان تنها سایه گذاران خصوصی که از ابتدا وارد این استارت شده بودند، توانستند از رشد سریع آن سود ببرند اوبر نیز مثال دیگری است که بدون حضور سایه گذاران عمومی، پس از ۹ سال فعالیت هنوز به صورت عمومی عرضه نشده و پتانسیل ۶۸ میلیارد دلاری دارد سایه گذاران اخیر اوبر محدود به شرکت های خصوصی فعال در وال استریت و های عران و قطر به عنوان سایه های مستقل هستند یکی از قانون های سایه گذاری ، سایه گذاری خصوصی را محدود به شرکت ها و سازمان های خاص می کند برخی دیگر از فرآیندهای جذب سایه که اجازهورود را به اشخاص نیز صادر می کنند، تنها افرادی با سایهبالا مثلا ۲۰۰ هزار دلار در آمد یا یک دلار دارایی را واجد شرایط می دانند دلیل وضع این قوانین نیز حمایت از سایه چگونه کودکی شاد داشته باشیم گذاران خُرد مانند بازنشستگان است تا در ریسک بالای این شرکت های تازه تأسیس درگیر نشوند

به هرحال رشد این بخش به شرکت های کوچک و متوسط این اان را داده که های آسان تری نیز دری کنند البته در این میان باید به این نکته اشاره کرد که ریسک سایه ها افزایش یه و خطر کلاهبرداری از شرکت ها نیز به خاطر عدم وجود نظارت روی سایه گذاران، بیشتر شده است خاصیت اساسی این ها این است که سایه گذار و شخص دری کنندهسایه به روشنی مشخص نیستند هیچ اعات کاملی در مورد پروژهدر حال اجرا و حتی صاحبان خود منتشر نکرده استکارشناسان سایه، بخش های ناشناس سایه گذاری خصوصی را با نام سیاه چاله های سایه گذاری می شناسند آن ها معتقدند اعات کافی از این بخش ها در دسترس نیست و حتی با ورود ها، بخش بسیار بزرگی از آن ها مخفی خواهد ماند این حقایق، نگرانی ها را در مورد ریسک های بالای شکست در این سبک از سایه گذاری و تأثیر آن روی جهانی ایجاد کرده است یکی از مثال های ملموس در مورد افزایش سایهخصوصی، است این شرکت هیچ اعاتی در مورد پروژهدر دست اقدام خود و دلایل جذب سایه مشخص نکرد حتی در مورد صاحبان نیز اعات کاملی در دست نیست و تنها موارد منتشر شده، برادران دورف یعنی پاول و نیکولای را به عنوان افراد اصلی این شرکت معرفی می کنند از طرفی، اعات لازم در مورد این شرکت نیز منتشر نشد و از لحاظ معرفی راه های ارتباطی نیز تنها یک شرکت در منطقهآزاد بریتیش ویرجین معرفی شد جذب سایه به این روش، زنگ خطری برای سایه گذاری های خصوصی است برای مقایسه، سهام داران های عمومی را در نظر بگیرید که با مشاهدهروزانهقیمت سهام، هر موقع که نیاز داشته باشند، خریداری برای سهمشان پیدا می کنند؛ چگونه کودکی شاد تربیت کنیم این در حالی است که سایه گذاران در شرکت هایی مشابه ، تضمینی از این بابت ندارند نکتهمهم دیگر در مورد این سایه ها آن است که فروش این سهم ها تا مدت معینی ممنوع است البته قول داده که در صورت اجرا نشدن پروژهمورد نظرش تا اکتبر ۲۰۱۹، سایهافراد را به آن ها باز خواهد گرداند جالب اینکه در همین اسناد مربوط به بازگشت سایه، عنوان شده که هیچ تضمینی برای وجود داشتن سایهکافی برای پرداخت به افراد وجود ندارد! سکه بدون هیچ پشتوانهاعاتی، تا بیش از سه برابر افزایش یه استآمارها نشان می دهد با وجود ارائه نکردن اعات کافی از سوی و عرضه نشدن سکهمخصوص، قیمت این سایه گذاری از ۳۸ سنت در شروع جذب سایه، به ۱ ۳۳ دلار در ماه فوریهسال جاری رسیده است نکتهجالب اینکه کارشناسان های زنگاری شده، معتقدند اعات منتشرشده در مورد در دست توسعه کاملا غیر قابل اعتماد است و نمی توان هیچ ریسکی برای سایه گذاری در آن قبول کرد در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که سایه در حال تغییر جهت جدی از سمت سنتی به بخشی است که علاوه بر جذابیت و حاشیهسود بالا برای سایه گذاران اولیه، نگرانی هایی جدی در مورد قانون مند بودن و تضمین بازگشت سایه را ایجاد کرده است به هر حال شاید دورانشبیه حباب دات کام باشد و پس از شکست های بزرگ سایه گذاران، به دورانی از ثبات برسیم که این نوع سایه گذاری جدید نیز به بلوغ کافی و قانون مندی رسیده باشد بیشتر بخوانید های و آیکوها به تنظیم قانون و مقررات نیاز دارند ۵ درسی که می‌توان از نامه سالانه جف بزوس به آمازون آموخت پرورش عادات مالی خوب در بچه‌ها چگونه س به بزرگ‌ترین سایه‌گذار دنیا تبدیل شد عادت‌های اشتباه صرفه‌جویی و پس‌انداز


جذب سرمایه خصوصی، رقیب جدی عرضه عمومی سهام و اوراق بهادار