ال جی محصولات هوشمند تهویه هوا، حس‌گر صدا و تشخیص غبار معرفی کرد

مقاله روش کاشت مو FUT های مرتبط چگونه به رایانه هایو قلب اینترنت نفوذ می کند؟ بخش اول گزارش از تأثیر وصله و بر عملکرد تعدادی از ها آسیب پذیری های بازه وسیعی از دستگاه ها را تحت تأثیر قرار می دهد پیش از این بخش اول مصاحبهرنه هاس با وب سایت ونچربیت را از نظر گذراندیم در این قسمت با ادامهاین مصاحبه کاشت مو چیست با باشید همه جا بحث از آسیب پذیری ها است آیا راهی آسان برای توصیف این آسیب پذیری ها و اطمینان بخشیدن به م وجود دارد؟ما خیلی در رابطه با این مطلب صحبت کرده ایم جالب این است که از این آسیب پذیری با عنوان آسیب پذیری یاد می شود؛ در واقعیت محققان روزنه ای در تکنیک های نویسی سس مایونز برای مو نی نی سایت مدرن پیدا کرده اند که می تواند برخی کدها را خراب کند این مشکل بیشتر روی های رده بالا تأثیر می گذارد، به این دلیل که مربوط به پردازش حدسی و کنترل حافظهپنهان است رفع این آسیب پذیری نیازمند یک هماهنگی بزرگ در تمام اکو است این مشکل تنها مربوط به پردازند ه های یا نوع خاصی تاثیر آب پیاز در رشد ابروها از معماری ها نیست؛ این مشکل مربوط به روش پردازش مدرن است و برای حل آن ، و ن افزار باید با یکدیگر هاری کنند باید به بارِ کاری ها نیز توجه شود تأثیر این روزنه هایواگی زیادی به بار کاری دارد همانطور که گفته شد، این مشکل با روش ذخیره سازی پنهان حدسی در ارتباط است و میزان تخم شنبلیله و رشد ابروها قابل پیش بینی بودن اثرات آن به خواست شما ارتباط دارد برخی از وصله هایموجب کند شدن یا توقف پردازش های حدسی می شوند؛ بگذارید این مسئله را با مثالی ساده برای شما توضیح دهم؛ فرض کنید بین فونیکس تا لس آنجلس در حال رانندگی هستید و محدودیت سرعت، ۶۰ مایل بر است اگر می دانید رشد مژه های ریخته شده هیچ دستگاهی برای کنترل سرعت در مسیر وجود ندارد، احتمالا می توانید با سرعت ۸۰ مایل بر رانندگی کنید اما اگر بدانید که در هر سه مایل یک کنترل سرعت وجود دارد، تمام مسیر را با سرعت ۶۰ مایل بر طی می کنید اما اگر بدانید که های کنترل سرعت در فواصل ۱۰۰ مایلی نصب شده اند، بیشتر بهترین روش کاشت مو مسیر را با سرعت ۸۰ مایل بر طی می کنید و فقط در نزدیکی ها سرعتتان را کاهش می دهید پس همه چیز به وصله هایو میزان کاهش پردازش های حدسی گی دارد این مسئله هم به و هم به ن افزار مربوط است نمی دانم آیا بنچمارک ها را دیده اید یا خیر؛ اما اثرات این روزنه هایبه بارِ کاری و میزان روش کاشت مو FUE محدودسازی پردازش حدسی توسط وصله هایگی دارد برخی از وصله هایموجب کند شدن یا توقف پردازش های حدسی می شوندنگاه ما اساسا معطوف به دستگاه های است و اثرات این تهدیدهای و وصله های مربوطه بنا به نوع استفادهکه از ابزارها می شود متفاوت خواهد بود؛ اما تغییرات ایجادشده در استفادهروزمره رشد سریع مژه در یک هفته / رشد مژه های ریخته شده توسط کاربران احساس نخواهد شد کارهایی که کاربران با خود انجام می دهند در حقیقت چندان تحت تأثیر ذخیره سازی پنهان حدسی قرار نمی گیرند شما معمولا در حال انجام پردازش های محلی سنگین و انجام چندین کار به صورت همزمان نیست شما ها را اجرا می کند و می بندد و همچنین داده ها روش کاشت مو SUT را منتقل می کند

حین انجام کارهایی مانند پردازش صفحات گسترده برای مثال، پرونده های اکسل یا کامپایل مجدد ها، کارتان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت ما از نظر حافظهپنهان حدسی و الگوی اجرای خارج از نوبت چندان تحت تأثیر قرار نگرفته ایم این روزنهی مربوط به تمام های ما نیست هزینه کاشت مو سر از تمام حجم های عرضه شده توسط ، تنها درصد کمی از محصولات ما از این روش های پردازشی استفاده می کنند؛ چیزی در حدود پنج درصد این حجم تنها جزء کوچکی از تمام های سری - است؛ باقی ها به طور پیش فرض تحت تأثیر قرار نگرفته اند در وب سایت ما جدولی وجود دارد که نشان می دهد تنها دو از چه موهایی در سر برای کاشت مو استفاده می شود سری - و دو از سری - تحت تأثیر این روزنهقرار گرفته اند بزرگ ترین حجم های ارائه شده توسط ما مربوط به سری - و احتمالا - است که تحت تأثیر این آسیب پذیری قرار نگرفته اند یک مورد در رابطه با این روزنهی جالب بود نکتهمثبت این بود که در ارتباط با این روزنهی وضعیت شبیه به آسیب پذیری بهترین روش کاشت مو های پیشین نبود که برای مثال رایانه های سرویس سلامت همگانی انگلستان مورد حملهباج افزارها قرار گرفته بودند وضعیت در مورد روزنهی ف شبیه به یک حملهپیشگیرانه است محققان یک تهدید بالقوه را کشف کردند و سپس دست اندرکاران رایانه دست در دست همدیگر دادند و روش ها و ایده هایی سن مناسب برای کاشت مو برای به حداقل رساندن این تهدیدات پیدا کنند؛ در حقیقت مشکلی رخ نداد صرفا جلساتی بین تعدادی از شرکت ها تشکیل شدند وقتی از بیرون به این مسئله نگاه می کردید به خود می گفتید آیا همهاین افراد با هم سر میز نشسته اند و برای حل یک مشکل با هم هاری می کنند؟ این فوق العاده است و این رشد سریع مژه در یک هفته همان چیزی بود که اتفاق اد مقالهمرتبط چگونه از سرویس های خود در مقابل تهدید محافظت می کند بزرگ ترین درسی که در رابطه با این مسئله گرفتیم این بود که این اتفاق برای اولین بار رخ نمی داد بزرگ ترین سود حاصل از این مسئله این است که رقبای خود در دیگر شرکت ها را شناختیم ما حالا سس مایونز برای مو همهاعضای درگیر در این کار را می شناسیم و این چیزی نیست که فراموش شود ما در یک جهان زندگی می کنیم؛ جهانی که نیازمند هاری اکو هایو ن افزاری است این تنها یک شرکت نیست ما در هر حال از نزدیک با عامل ها هاری می کنیم؛ این کار تنها موجب ایجاد حس عمیق مسئولیت پذیری بین اعضای میزان مصرف سس مایونز برای مو عادی شرکت ها نمی شود؛ نکتهمثبت این است که در سطوح بالاتر نیز افراد این مورد را درک می کنند آن ها متوجه اهمیت این مسئله خواهند شد که این گفتگوها نباید محدود به یک نوبت باشند وقتی در حال توسعهنسل آتی های هستیم، از نظر ویژگی ها و دیگر موارد از نزدیک با دست اندرکاران حوزهن مدت زمان رشد ابرو افزار هاری می کنیم گاهی بازخورد دریی ما بسیار خوب است و گاهی نیز در سطحی متفاوت از تعامل قرار می گیریم و این چیز مثبتی است

برای اولویت بخشیدن به این مسئله باید بگوییم این ها مواردی هستند که به آن ها فکر می کنیم چه چیزی از دست می دهیم و چه چیزی به دست می آوریم؟ ما در یک رشد سریع مژه در یک هفته جهان زندگی می کنیم؛ جهانی که نیازمند هاری اکو هایو ن افزاری استما به طور ویژه در حال کار روی روزنهی هستیم ما در محصولات آینده مان هم در زمینه و هم در زمینهن افزار به این مسئله توجه می کنیم م طوری به این روزنهی نگاه می کنند گویی این آسیب پذیری صرفا مربوط به است؛ اما این کاشت مو FUE روزنهی به همان اندازه که به مربوط است، به ن افزار نیز مربوط می شود؛ چرا که این روزنهاز نحوهکارکرد ن افزار با زمان بندی استفاده می کند پس هر دو مورد ن افزار و باید در آینده مورد توجه قرار گیرند من مطلبی دیدم که توسط رویترز منتشر شده بود و می گفت اگر وصله هایقرار است های کاشت مو SUT را کند کنند، این مسئله می تواند دلیلی باشد تا به های برای ها فکر کنیم ما ترجیح می دهیم به دلایل خوب و متعددی که برای استفاده از های در ها وجود دارند فکر کنیم اواخر سال گذشته به دلیل کارهایی که کوالکام و دیگران مشغول انجامش بودند، عزم گسترده ای برای استفاده از های در ها کاشت مو چیست وجود داشت ما احساس می کنیم که این یک حرکت طولانی و ادامه دار است همچنین فکر می کنم آنچه قرار است اتفاق بیفتد این است که روند پردازش توزیع شده از رایانه های ابری به سوی بخش های مختلف و نزدیکی محل ذخیره سازی داده در حال حرکت است ما به کار در این زمینه ادامه می دهیم؛ یکی تقویت و رشد ابرو با قرص ال دی از مشکلات، نبود یابی خوب است؛ اما عزم زیادی برای ادامهاین فرایند وجود دارد ما در اینجا ۲۰۱۸ رایانه ایبا های را دیدیم ویژگی و اتصال دائم به موارد خوبی هستند یک نکتهخوب دیگر به مسئله ای بی گردد که در دوران آر تی دربارهآن صحبت کرده ایم بسیاری از مشکلات آر تی در ۱۰ برطرف رشد سریع ابرو در یک هفته شده اند آن نکتهخوب این است که می توانید از این رایانه ها برای امور کاری نیز استفاده کنید در این رایانه ها دیگر خبری از ناسازگاری ها وجود ندارد؛ وقتی که از دو عامل متفاوت استفاده نمی کنید، کاربران با هیچ نکتهناراحت کننده ای مواجه نمی شوند مقالهمرتبط چرا اجرای روی رشد سریع مو با مایونز اسنپدراگون خبر هیجان انگیزی است در پنج سال گذشته همه چیز تغییر کرده است در عمل تمام های مدرن برای های نوشته شده اند یکی از مشکلاتی که در سال ۲۰۱۲ با آن روبرو بودیم این بود که هایی همچون روی آر تی کار نمی کردند ا اسپاتیفای و پاندورا را داریم و حتی مفهوم کلی دسترسی به رشد ابروهای ریخته موسیقی نیز تغییر کرده است؛ چرا که دسترسی به موسیقی از طریق وب انجام می شود و کسی اهمیت نمی دهد که از چه ای استفاده می کند این یک مثال کوچک است؛ اکو ها طی این پنج سال با چنان سرعتی رشد کرده که کاربران نهایی نه تنها از نظر تجربهکاری، بلکه از نظر های مورد استفاده هم نیازی چه موهایی در سر برای کاشت مو استفاده می شود نخواهند داشت چیزی را فدا کنند

تا ماشینی را ندیده ام که به اندازهاین دستگاه ها برای کارهای متخلف مناسب باشد و می دانم که افراد زیادی در حال صحبت کردن دربارهاین دستگاه ها هستند اخیرا محصول خود را که از استفاده می کند، معرفی کرد و فکر نمی کنم که هدف مایکروس از ارائهاین مدت زمان ماندن سس مایونز روی سر دستگاه ها صرفا این باشد که بگوید ما به یک پلتف دیگر نیاز داریم هم هیچ وقت دربارهسرعت و چیزهایی شبیه به این صحبت نکرده است ما همواره دربارهچگونگی پیشرفت تجربهکاربران صحبت کرده ایم فکر می کنم آن ها مایکروس هاری بین و کوالکام را دیدند و متوجه این موقعیت شدند و با خود کاشت مو HRT گفتند ما می توانیم تجربهکاربران را در زمینهارتباط با اینترنت و عمر باتری بهبود ببخشیم البته باید آن ها مایکروس را برای مورد دیگری نیز ستود و آن هم فراموش نکردن دو است یکی قابل حمل بودن و دیگری قدرت دستگاه ها م همیشه خواسته اند عمر باتری و قابل حمل بودن هایشان مانند روش های کاشت مو ها و باشد؛ این ها برای تجربهکاری کاملا مهم هستند و با وجود این دستگاه ها کاربران به این خواسته ها دست پیدا می کنند آیا شما همانطور که ماسایوشی سان می گوید در حال حرکت به سمت تکینگی هستید؟این مسئله یک نقطهتمرکز بزرگ برای ما است شما سخنان او را شنیده اید؛ او در رابطه با کاشت مو های ۳۰۰ ساله صحبت می کند و دیدگاهی طولانی مدت دارد او متفکری بزرگ است و شکی در این مورد وجود ندارد مقاله های مرتبط همه چیز درباره تکینگی بخش اول همه چیز درباره تکینگی بخش دوم و پایانی ویدئویی وجود دارد از کنفرانس جهانی س که در آن، افرادی از شرکت های مختلف روی صحنه حضور چگونگی استفاده از سس مایونز برای موها داشتند از جمله بوستون داینامیکس، و شرکت های دیگر یکی از مزایای حضور در اکو س تعامل با شرکت هایی است که س در آن ها سایه گذاری کرده و با س هاری می کنند در چنین شرایطی ما تشویق می شویم با این شرکت ها هاری نزدیک تری داشته باشیم؛ اما جنبهدیگر مسئله که کمتر به آن توجه می شود رشد مژه های ریخته شده مفهوم تکینگی در اکوی گسترده است که اجزای آن با هم کار می کنند در چنین حالتی هوش انسان با یکی می شود؛ یا اینکه از هوش انسان پیشی می گیرد قرار گرفتن زیر چتر س برای به حقیقت پیوستن ایدهتکینگی بسیار سودمند خواهد بود دوراندوران هیجان انگیزی است در اینجا ۲۰۱۸ یک شرکت نوپای رشد ابرو هلندی با نام حضور دارد آن ها ی ساخته اند که به گردن آویزان می کنید و به طور منظم به فیلم برداری می پردازد باتری این ۷ کار می کند چرا که این فیلم های گرفته شده را ذخیره نمی کند آن ها ویدئو را در یک حافظهموقت ۱۰ ثانیه ای نگه می دارند و پس از فشردن یک دکمه، ۱۰ ثانیهقبل و بعد مدت زمان رشد ابرو از فشردن دکمه در حافظه ذخیره می شود آن ها این وسیله را ماشین زمان نامیده اند شما می توانید با این وسیله لحظاتی را ثبت کنید که احتمالا به دلیل زمان مورد نیاز برای آماده کردن جهت فیلم برداری آن صحنه ها را از دست می دادید؛ برای مثال اولین قدم های فرزندتان

این یک حوزهبزرگ رشد سریع مژه در یک هفته / رشد مژه های ریخته شده است؛ یکی از حوزه هایی که در آن شاهد تقاضای عظیمی هستیم، دید رایانه ای است شما چیزی را ضبط می کنید، اما سطحی از هوش مصنوعی وجود دارد که تشخیص می دهد آن چه ضبط می کنید حائز اهمیت است یا خیر در زمینه، اگر به مدت یک از یک پارکینگ فیلم برداری می کنیم و در آن فیلم چیزی حرکت نمی رشد ابرو کند، داده ها را ذخیره نمی کنیم؛ اما به محض مشاهدهچیزی عجیب، ثبت تصاویر شروع می شود بخش جذاب ماجرا به مسئلهیادگیری ماشین باز می گردد؛ اگر یکی از این ها را در اختیار دارید و این مجهز به است، با یادگیری رفتار شما تشخیص می دهد که چه چیزهایی برای شما جذاب است این یک موقعیت پانچ کاشت مو (Punch) بزرگ است در زمینهمحصولات مالکیت معنوی، ما در حال انجام کارهای زیادی روی دید رایانه ای هستیم این حوزه احتمالا یکی از بزرگ ترین حوزه های رشد در زمینهمحصولات مالکیت معنوی است م در تلاش هستند تا چنین هایبسازند؛ در این جا کلمه به معنی اتخاذ تصمیمات جهت ضبط کردن یا نکردن سس مایونز برای مو نی نی سایت فیلم است چنین می تواند به خود بگوید آنآئودی سفیدرنگ که به نظ موز بود، همیشه ۷ و ۱۷ دقیقه صبح همین جا است پس احتمالا نیازی نیست که در مورد آن تصمیم بگی در این حوزه موقعیت های نامحدودی وجود دارند اگر شما به مسئلهشلیک به افراد توسط پلیس فکر کنید، می بینید که دلیلی برای سس مایونز برای مو - انواع ماسک مو تشکیل شده از سس مایونز ضبط نکردن تصاویر وجود ندارد هایی که در حال حاضر از آن استفاده می کنند هنوز همان های گوپرو هستند اگر مسئلهضبط تصاویر، ذخیره سازی و عمر باتری را حل کنید، این ها همیشه فعال خواهند بود این ها همیشه فعال و در حال جمع آوری اعات هستند فقط باید مشکل باتری را حل کنیم این مورد رشد مژه چقدر طول می کشد به مسئلهانجام پردازش در نزدیکی محل ذخیره سازی داده نیز بی گردد که قبلا در موردش صحبت کردم مفهوم انجام پردازش در نزدیکی محل ذخیره سازی داده یک حوزهبزرگ برای پیشرفت است مسائل زیادی نیز به قدرت پردازش مربوط می شوند ابری به خوبی در دستگاه ها نیست شما می توانید با ابری روش کاشت مو HRT آن چه در دستگاه ها قرار دارد تکمیل کنید؛ اما اگر بتوانید دستگاه ها را تر کنید، در ترافیک صرفه جویی زیادی خواهید کرد بله، ابری یک ابزار مل است

باید ترافیک را کاهش دهیم و یادگیری ماشین نیز همواره در حال بهتر شدن است دست کم در وضعیت امروزی نوعی بده و ان بین این دو در دستگاه روش کاشت مو FIT ها و ترافیک وجود دارد اما همواره شرایط بهتر خواهد شد با روی کار آمدن نسل پنجم های سیار بخشی از مشکل ترافیک حل خواهد شد این مسئله اتفاق می د و این یک نکتهمثبت است با داشتن ۱۰۰ تریلیون دستگاه متصل به اینترنت، با مشکل داده هایی در مقیاس پتابایت روبرو هستیم؛ شما نمی رشد ابروهای ریخته توانید این حجم داده را از خطوط ارتباطی ف انتقال دهید نسل پنجم های سیار در این زمینه به ما ک خواهد کرد بیشتر بخوانید انتقاد از به دلیل جمع آوری اعات انی کاربران در حالت غیرفعال بودن این ویژگی عران، مشتری سایه‌گذاری در است کردن ماهواره‌ای به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود روش های کاشت مو پروتکل دروازه ای مرزی یا چیست و سرقت آن به چه معنی است ماهر هشدار داد لزوم مسدودسازی ‌ها؛ مسیریاب‌های آلوده شده‌اند این روزها پیشرفت قابل توجهی کرده و استفاده از دستیارهای صوتی نظیر الکسا و اسیستنت به امری عادی تبدیل شده است نیز با شناخت این نیاز، با معرفی اس ۸ از رشد سریع ابرو در یک هفته گفتار-محور بیکسبی رونمایی کرد حال بر طبق اظهار نظر جدید مدیر بخش ، به نظر می رسد که این شرکت قصد استفاده فراگیر از این در تمام محصولات تولیدی خود دارد در مصاحبه ای که اخیراً روزنامهواشنگتن پست با این مسئول انجام داده، وی از استفاده دستورات صوتی در تمامِ محصولات تولیدی سن مناسب برای کاشت مو تا سال ۲۰۲۰ خبر داده است همان طور که می دانید، علاوه بر ، بازهوسیعی از لوازم منزل نظیر یخچال، جارو، و تولید می کند بر اساس گزارش واشنگتن پست، این شرکت کره ای سالانه نزدیک به ۵۰۰ دستگاه از هر کدام از این محصولات به فروش می رساند و امروزه، با توجه به تمایل به سمت خانه تاثیر رژیم غذایی سالم در رشد ابروها های ، استفاده از در پیش از پیش مهم جلوه می کند مدیرعامل ، هیون سوک، می گوید ما یک شرکتِ تولیدکننده محصول هستیم حال قوانین تفاوت کرده است و نباید زود یا دیر واکنش نشان م مقاله های مرتبط نسخه دوم بیکسبی در نوت سریع تر خواهد بود نیمه دوم سال ۲۰۱۸ از راه می رسداقدامات فوق مراقبت های پس از کاشت مو همگی در راستای تحقق آینده ای از دستگاه های همواره متصل است؛ حال به لطف استفاده از و دستورات صوتی، این آینده بیش از پیش به ما نزدیک شده است به تازگی ۵ مرکز جدید برای تحقیقات خود در زمینه احداث کرده است انتظار می رود برای حضور در عرصهبلندگوهای ، بیکسبی را به زودی روانه رشد سریع ابرو در یک هفته کند تا از رقبایی مانند آمازون، و جا نماند با این وجود، آینده هر چه باشد، بی شک و در آن دخیل خواهند بود و این رؤیا دیر یا زود محقق خواهد شد

بیشتر بخوانید نوت بالاترین امتیاز را از دری کرد بررسی نوت خود را در متوقف می‌کند پیش‌بینی فروش بیشتر نوت در مقایسه با نوت اس تاثیر آلوئه ورا در رشد ابرو و اس پلاس احتمالا سه‌گانه خواهند داشت در جریان برگزاری از محصولات حوزهتهویههوا رونمایی کرد محصولات جدید این کمپانی با بهره گیری از قابلیت هایی نظیر حس گر گردوغبار و تشخیص صدا، هوای محیط را بهبود می دهند پیشرفته برای از بین بردن غبار ریز هوانتیجهمطالعات ثابت کرده همه آن چیزی که درباره کاشت مو باید بدانید که گرد و غبار داخل خانه روی کیفیت زندگی خانواده ها در سراسر جهان مؤثر است محصول با استفاده از یک حس گر نظارتی هوا، به طور خودکار ذرات غبار را زمانی که برای ساکنان نامناسب تلقی شود حذف می کند حتی زمانی که خاموش است، بررسی هوا انجام می شود و تنها زمانی که فیلتر کردن هوا عوارض کاشت مو مورد نیاز باشد روشن می شود با طراحی استوانه ای شکل متفاوت و فیلتر مراقبت درجه ، پیشرفته ترین فیلتر هوا را به رخ می کشد و با استفاده از قابلیت پاک کنندگی قوی، قابلیت دمیدن هوا تا ۷ ۵ متر به جلو را دارد تا بتواند حتی اتاق های بزرگ را پوشش دهد و جریان هوای لطیفی ایجاد کند رشد سریع ابرو در یک هفته تا یک محصول ایده آل برای خانواده هایی با کودک سال و حیوانات خانگی باشد راحتی بیشتر با تشخیص صدامحصول دیگری که در معرفی شد، تهویه هوای اینورتر ایستاده است که به صدا تجهیز شده و به اعضای خانه اجازه می دهد دمای هوای داخل منزل را در لحظه ورود به منزل یا از یک اتاق دیگر، تنها کاشت مو FIT با یک جمله کنترل کنند علاوه بر کارایی بالا در مصرف انرژی و تولید صدای کم به خاطر وجود کمپرسور ، از استفاده می کند تا با شناسایی فاصله ها، جریان هوای بیشتری به سمت افراد داخل اتاق هدایت کند به علاوه برای تشخیص حضور افراد داخل اتاق، با استفاده از حس گر حرکت انسان، قدرت روش پانچ کاشت مو (Punch) جریان هوا را بر اساس میزان مجاورت فرد یا افراد با محصول تنظیم می کند محصول با تحلیل الگوهای عادات روزانه افراد یاد می گیرد که در زمان های مشخص روز کدام بخش های خانه احتیاج به خنک شدن دارند تا دما بهینه باقی بماند و مصرف انرژی کاهش یابد سانگ داهیونگ - ، مدیرعامل بخش کاشت مو FUT و تهویه هوای گفت با توانایی هایشان در حال ی این هستند تا با پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان، محیط راحت تری برای مصرف کنندگان ایجاد کنند در حال حاضر در مرحله ای است که می تواند کارهایی بیشتر از شطرنج کردن انجام دهد و متعهد است تا از این برای بهبود کیفیت زندگی مصرف کنندگان طرز زدن سس مایونز به موها استفاده کند بیشتر بخوانید پیش‌بینی افزایش قیمت مقایسه ، ، ، و ؛ تشریح عمیق پنل‌های صفحه نمایش کولر گازی آرت کول ، تلفیق ماهرانه از هنر و کیو با اسنپدراگون رونمایی شد هلدینگ بزرگ در چه حوزه‌‌هایی فعالیت می‌‌کند؟


ال جی محصولات هوشمند تهویه هوا، حس‌گر صدا و تشخیص غبار معرفی کرد