عفونتهایی که در بارداری خطرناک هستند

دلایل خودارضایی زنان متاهل در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏ گیرى به سن مادر مورد استفاده قرار میگیرد تا ریسک سند داون تریزومی ، سند ادوارد تریزومى و سند پاتو تریزومى محاسبه شود یکى از این اندازه‏ گیریها با سونوگرافى خاصى انجام میشود که به آن اندازه‏ گیرى میگویند و دیگرى آزمایش‏هایى است که روى خون عوارض روحی خودارضایی در زنان مادر انجام مى‏شود اندازه‏ گیرى در سونوگرافى اندازه‏ گیرى با سونوگرافى خاصى که از ابتداى هفتة تا انتهاى هفتة باردارى قابل انجام است، صورت مى‌گیرد در این نوع سونوگرافى مقدار مایع در پشت گردن جنین که به آن مى‏گویند، اندازه‏گیرى مى‏شود تمام جنین‏ها در این قسمت داراى مقدارى مایع هستند عوارض جسمی خودارضایی در مردان که این‌مقدار در جنین‏هاى مبتلا به‌ سند داون تمایل به افزایش دارد سونوگرافى همچنین در موارد زیر کاربرد دارد - زنده بودن جنین را تأیید میکند - سن باردارى را تأیید مى‏کند - باردارى‏هاى دوقلو را تشخیص مى‏دهد - آن دسته از اختلالات هنگام تولد را که در این سن باردارى قابل تشخیص هستند، بررسى درمان زود انزالی با بی حسی موضعی مى‏کند آزمایش خون مادر در آزمایش خون مادر سطح دو ماده که معمولاً در خون تمامى زنان باردار ی مى‏شود مورد اندازه‏گیرى قرار مى‏گیرد -، و بتا آزاد در باردارى‏هاى توأم با ابتلاء جنین به سند داون مقدار دو مادة مزبور تمایل به خروج از مقادیر مورد انتظار را نشان مى‏دهد -سرخجه نوزادان متولد شده درمان زود انزالی با استفاده از تکنیک فشار از مادرانی که در ماههای ابتدایی بارداری مبتلا به سرخجه میگردند میتوانند به اختلالاتی مانند کاتارکت آب مروارید ، میکروفتالمی کوچکی چشم ، ناشنوایی ، نواقص قلبی – عروقی و عقب ادگی ذهنی مبتلا گردند لذا مادر لازمست قبل از بارداری نسبت به این عفونت واکسینه شود -توکسو ابتلای مادر به انگل توکسو عوارض روحی خودارضایی در مردان در دوره بارداری میتواند به عقب ماندگی ذهنی ، ناشنوایی و سقط جنین منجر شود

این انگل از طریق با گربه یا خوردن سبزیجات آلوده به انگل به انسان منتقل میگردد لذا لازم است مادران قبل از اقدام به بارداری از طریق انجام آزمایش خون نسبت به عدم ابتلا به این عفونت اطمینان حاصل نمایند و در زمان بارداری از استفاده از کاندوم در درمان زود انزالی با گربه یا مصرف سبزیجات آلوده یا شسته نشده اجتناب نمایند -سیتومگالوویروس ابتلای مادر در سه ماهه دوم بارداری میتواند منجر به بروز میکروسفالی کوچکی سر ، میکروفتالمی کوچکی چشم و هیدروسفالی آب آوردن مغز گردد لذا به مادران توصیه میشودقبل از بارداری از طریق آزمایش خون نسبت به عدم ابتلا به افزایش تعداد رابطه جنسی برای درمان زود انزالی این ویروس اطمینان حاصل نمایند -سیفیلیس ابتلا به سیفیلیس در دوره بارداری میتواند ناشنوایی ، عقب ماندگی ذهنی و عیوب استخوانی در جنین ایجاد کند -آنفلوآنزا ابتلا به آنفلوآنزا در سه ماهه اول بارداری میتواند به عوارضی مانند عقب ماندگی ذهنی در جنین منجر گردد منبع سایت محققین


عفونتهایی که در بارداری خطرناک هستند