بازی کامل نامیدهر کدام از

مرورگر فایر فاکس در نسخهدسکت به مرحلهمهمی رسیده است این مرورگر وب با گذر از اینترنت اکسپلورر موفق شد در ماه ریل به عنوان دومین مرورگر نسخهدسکت مورد استفاده توسط کاربران انتخاب شود بر اساس آمار موسسهتحلیل و آمار که آمار مشاهده۱۵ میلیارد صفحه در سه وب سایت را جمع آوری می کند، مرورگر فایر فاکس با اختلاف اندک نسبت به اینترنت اکسپلورر و اج موفق شد عنوان دومین مرورگر پر استفاده را از آن خود کند ۱۵ ۶ درصد کاربران از فایرفاکس استفاده کرده اند، در حالی که این آمار برای مرورگر اینترنت اکسپلورر و اج ۱۵ ۵ درصد است البته این به معنای افزایش استفاده از فایرفاکس نیست؛ بلکه آمار این مرورگر در مقایسه با سهم ۱۶ ۱ درصدی در فوریه با کاهش روبرو شده است، اما کاهش سهم استفاده مرورگر مایکروس بیشتر بوده است مرورگر با سهم بالای ۶۰ درصد همچنان بیشترین سهم را دارد

این آمار تنها مربوط به استفادهکاربران از مرورگر ها است از نظر تعداد واقعی کاربران بر اساس آمار ، مرورگر دسکت مایکروس همچنان با سهم ۴۴ درصدی بیشترین سهم را دارد البته این آمار نشان از کاهش ۱۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته دارد آدهان کالن مدیر عامل موسسه اعلام کرد مایکروس با عرضه ۱۰ و مرورگر اج انتظار داشت که سهم کلی مرورگر های این شرکت بالاتر برود که این اتفاق رخ نداد سهم در سطح جهانی همچنان در حال افزایش است مرورگر در بخش تعداد کاربران نیز همچنان در حال پیشرفت است بر اساس آمار این مرورگر در ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش سهم داشته است که تقریباً با مقداری که مایکروس از دست داده، برابر است همچنین سهم فایر فاکس نیز کاهش یک درصدی داشته است شما از کدام مرورگر اینترنت استفاده می کنید؟ به عقیدهشما برتری های این مرورگر نسبت به دیگر مرورگر ها چیست؟